tajemství kumbalu na kostata

Nejbližší akce

Alternativní realita, kde zavládla Voldemortova diktatura a na tajno vnikající Odboj se rozhodne jeho vládu svrhnout.

Časové linky

Časové linky představují kratší herní časové úseky, ve kterých se budou odehrávat jednotlivé hry. Časová linie neboli Časová osa je z těchto časových (herních) linek poskládána a připomíná historii po sobě jdoucích jednotlivých událostí.
V hlavní časové ose se budou odehrávat děje kolem střední Evropy od založení Trenagradu, původně jen útočiště kouzelníků, později školy, přes další známé historické události, které se ve světě v druhém tisíciletí děly. Pokračovat bude přes bohaté dvacáté století až po rozmanitou současnost. Nebude ale výjimkou, že se ukáže nějaká známá knižní postava, událost nebo předloha.

 

Paralelní reality

Paralelní neboli alternativní reality vznikly proto, že ne všechny nápady se daly nacpat do jediné časové osy. Alternativní realita otevírá úplně nové možnosti jak pro příběhové linky, postavení osob ve světě, tak pro alternace charakterů postav. Neboli, kdo byl jinde hodný, může být teď zlobivý. Jde především o postavy a situace známé z universa, ale můžete takto nadimenzovat i vlastní postavu.
Pracuje se například na realitě, kde vládne diktatura Voldemortova vítězství a je třeba z toho rodnou zem nějak vysekat.

 

Fotoarchivní přehlídka

hustá fotka
hustá fotka
hustá fotka
zde bude hustá fotka