Jak se chovat

Nejlepší, rozepsaná a oprávněná forma již byla napsána na HPLB, takže tady dostanete náklad toho, co činí larpy méně problémové.

Každá LARPOvá hra se zakládá na ochotě hrát jak jednotlivé scény, tak i efekty kouzel. Pokud tato ochota chybí nebo pokulhává, narušuje to hru ostatním.

0. Nebudu k*k*t a budu používat hlavu, než něco udělám. Pokud chci býti k*k*tem, raději zůstanu doma.


1. Nacházíme se v alternativní realitě, to ale neznamená, že máte právo dělat cokoli. Proto apelujeme na váš zdravý rozum a jen pro jistotu připomínáme, že právní systém ČR včetně všech zákonů a vyhlášek je nutné dodržovat! A to i přes fakt, že se herně můžeme nacházet ve Velké Británii.


2. Lidskost. Ohleduplnost. Pochopení. Role play. Tyhle čtyři věci by měli být vašim nejlepším kamarádem. Tudíž pokud je vaše spoluhráčka otravná, neschopná, neakceptovatelná – lidově řečeno se jim říká „kráva“, ale je v roli, říká se tomu „dobrý herecký výkon“. A dobrý herecký výkon neopravňuje nikoho osobě při nejbližší příležitosti fyzicky ubližovat. To znamená – pokud zmíněná osoba zemřela a leží na zemi, bylo by vhodné ji přikrýt, reagovat na její smrt a ne do ní kopnout (ano, tenhle případ se již stal).


3[94]. Organizátor má vždycky pravdu. Pokud ji nemá, platí pravidlo nula a pravidlo pod číslem 3[94]. Berte 394 jako poslední organizátorskou záchranu – nemá čas se s vámi hádat nebo chce situaci vyřešit až mimo emoční vypětí, protože ví, že by nemusel být spravedlivý. Anebo spadáte pod pravidlo alfa.


4. K bodu 394 se přímo vztahuje i bod 4. Organizátoři se na akci budou vyskytovat buď jako organizátoři, nebo jako hráčské postavy. Na začátku každé akce probíhá informační blok, kdy vám bude představena mechanika pro daný larp a i to, jak poznáte organizátora, který nehraje, ale organizuje. S takovým organizátorem se nehraje, takového organizátora si nevšímám, pokud nepřijde v zoufalé prosbě s něčím neherním. Pro tento larp je organizátorům vyhrazena červená barva.


5. Máme takové zlaté pravidlo – porušení role-playe se dělá v neherní zóně. Neherní zóna se nám ale neosvědčila, proto jsme se dohodli, že neherní zónu si tvoříte sami. To znamená – potřebujete-li vypnout ze hry a je-li k tomu vhodná příležitost, můžete si ve dvou zajít do lesa a popovídat si neherně. Ovšem tak, aby to neviděl nikdo, kromě vás. Tedy, pokud jste se rozhodli si neherní zónu udělat na cigaretě před prostory, ve kterých se nacházíme, a někdo přijde v role-playi, vy se musíte přizpůsobit, případně odejít někam jinam. Pokud potřebujete vypnout role-play akutně a nemáte možnost odejít, použijte „máslo na hlavě“ nebo „zapackování“ – pravou (či levou) ruku si položte dlaní na hlavu. Používá se toho v případě krize, které role-playově nelze řešit a jsou přímo proti reáliím světa ("Organizátore, ztratili jsme se a nefunguje mi GPS.", "Organizátore, právě mi zemřela kočka a já už psychicky nemůžu hrát, potřebuju odejít domů.", "Organizátore, zničila se mi hůlka do nepoužitelného stavu, potřebuji novou"). Věci, které nejsou v rozporu se světem J. K. Rowlingové je možné zahrát ("Paní profesorko, je mi hodně špatně, potřebuju si jít lehnout.", "Paní profesorko, ztratili jsme se.").


6. Drogy jsou bez výjimky (včetně lehčích drog) zakázány v souladu se zákony ČR, alkohol se řeší individuálně podle akce. Na některých akcích (většinou se školním tématem) je alkohol zakázán, na některých (většinou ty mimoškolní) je alkohol povolen. Není-li u akce uvedeno, jestli alkohol je, nebo není povolen, prvně se zeptejte organizátorů! V kategorii kontakt je hned několik možností, jak organizátory kontaktovat, proto nespoléhejte na neřečené. Pokud je alkohol povolen, žádáme vás, abyste zvážili vlastní hranice – tedy, pokud v opilosti někoho napadnete, nebo vaše chování bude nevhodné, pro ostatní hráče obtěžující a zpomalující a všeobecně agresivní, organizátoři situaci vyřeší individuálně pro danou situaci. A tím pádem vám už samozřejmě dopis z Bradavic nepřijde.


7. Po předchozích zkušenostech jsme minimální doporučenou věkovou hranici posunuli na 18 let. Nicméně akceptujeme i hráče od 15 let výš, ovšem jen s písemným souhlasem rodiče, který je třeba zaslat elektronicky alespoň tři dny před akcí a samozřejmě je třeba dovézt si ho přímo na akci. V případě nedodání jakéhokoli potvrzení rodičů jsou organizátoři zmocněni poslat vás obratem domů.

8. Zvažte prosím svůj zdravotní stav, než na akci pojedete a informujte o všem, co se ho týká. Ať už se jedná o alergie, hyperaktivitu, poruchy běžné lidské činnosti (pozornosti, spánku, přijmu potravy, aj.), závislosti či úzkostlivosti. Víte-li, že trpíte chronickými depresemi, berete prášky na uklidnění, antidepresiva, nebo trpíte „hloupou“ dušností, všechno prosím zmiňte v registračním formuláři, včetně porouchaných kloubů (vypadává vám koleno, apod.). Zdůrazněte, co by mohlo ohrozit váš život – cukrovka, hypertenze. Přizpůsobíme vám část programu. Na stravovací či náboženské návyky je pohlíženo stejně – chceme je vědět (např. Jste vegetarián/vegan, bezlepková dieta, každý den v sedm se potřebujete z náboženských důvodů pomodlit). Pokud víte, že váš duševní či fyzický stav není způsobilý na podobnou akci jet, nejezděte anebo navštivte svého lékaře a poraďte se s ním.

Na individuální pravidla pro daný larp je z pohledu organizátorů nahlíženo stejně posvátně, jako na tato všeobecná pravidla. Výjimka nepotvrzuje pravidlo, tedy pokud jednomu hráči z logických důvodů bylo povoleno něco navzdory pravidlům, bylo to pravděpodobně ze závažných důvodů, Neopravňuje vás to k dělání toho samého. A naopak to platí stejně – uvidíte-li někoho porušovat pravidla, nahlašte to prosím orgům, vyřeší to. Ztráty a nálezy se každý rok osvědčily samospádem – málokdy se něco zapomene a většinou se na události nasdílí fotky toho, co se našlo (většinou spousta věcí, které putují k panu Ollivanderovi na opravu). Odesláním přihlášky na larp potvrzujete, že jste pravidla četli a že je v průběhu konání akce budete akceptovat a dodržovat.

Pokud budete ostatním hráčům kazit hru nerespektováním pravidel či záměrně narušovat plynulý chod hry, budete dvakrát upozorněni, ať nic takového neděláte. Po opětovném porušení už budete ze hry vyloučeni bez jakéhokoliv nároku vrácení registračního poplatku a budete vyhoštěni z herního prostoru i z hráčského zázemí.


image

Roleplaying

Roleplaying (hraní své postavy) je základ larpu, a pomáhá vytvořit svět, do kterého jste přijeli. Lze ho pojmout více způsoby. Záleží jak moc se chcete do postavy vcítit, a nakolik odlišná bude od všeho osobního já.
Někteří hráči to vůbec neřeší a hrajou sebe (časem to v rolích za různé postavy působí divně), ale jiní například vezmou kousky svých vlastností a rozvíjejí je. Nebo vytáhnou ty, které potlačují. Jiní se toho ujímají tak zodpovědně, že si postavu připravují dlouho předem, a žijí ji už třeba týden před akcí. A časem není problém do ní kdykoliv přepnout. ...i v běžném životě.
A někteří zvládají roleplaying tak perfektně, že si myslíte, že takoví opravdu jsou. A to je pak někdy na zabití. Důležité ale je nezapomenout, že dobrý roleplaying dotváří kouzlo celé akce a není špatné na to myslet.

 

Fotoarchivní přehlídka

hustá fotka
hustá fotka
hustá fotka
zde bude hustá fotka